Varför behöver jag en VPN?

Den viktigaste anledningen till att begära en VPN är att bevara integriteten. Men det här programmet var utformat för sådana scenarier:

Tillstånd att ansluta till Internet. tjänsten används för att ansluta till servern hos en personlig leverantör och sedan-tillgång till huvudnätet. Routern fungerar som en programvaruklient, så många har VPN-inställningar; Lokalt nätverk mellan avdelningar. Skapar en säker nätverkstunnel mellan kontor; Skydd av företagsresurser. VPN-anslutningen är konfigurerad för att använda företagsnätverket under användarens frånvaro från arbetsplatsen för att visa information från ett annat medium och bekräfta identifiering före säkerhetstjänsten.

Förutom de ovan nämnda situationerna används det virtuella nätverket för ett antal fall.